Digitalisering skal bidrage til grøn omstilling af elforsyningen i hele Norden

It-konsulenthuset Immeo og Nordic RCC indgår strategisk partnerskab for de kommende 5-7 år efter kontraktudbud til en værdi op til 100 mio. DKK. Gennem digitalisering skal parterne sammen understøtte bæredygtig, sikker og mere effektiv elforsyning på tværs af Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Som en del af målsætningen om at opfylde FN’s 7. verdensmål om bæredygtig energi skal Immeo hjælpe Nordic RCC (Nordic Regional Coordination Centre) med at understøtte stabil og sikker forsyning af el i Norden. Det skal ske gennem videreudvikling af services og applikationer til planlægning af kapacitet og forsyningssikkerhed på det nordiske elnet.

Nordic RCC ejes af Energinet (Danmark), Svenska Kraftnät (Sverige), Fingrid (Finland) og Statnett (Norge), som alle er ansvarlige for transport af el i Norden. Henrik Kofod, CEO i Nordic RCC, fortæller: ”Energisektoren i Europa bliver tættere og tættere integreret og gennemgår massive forandringer for at imødekomme de ambitiøse klimamål. Her indtager Nordic RCC en central rolle, som udbyder af services, der skal understøtte vores ejere i at sikre effektiv drift af eltransmissionsnettet og høj forsyningssikkerhed.”

I fremtiden skal kapacitetsberegninger på Nordens elnet være fuldstændig digitaliseret og transparente. I den forbindelse skal Immeo levere en lang række it-ydelser, blandt andet applikationsudvikling, vedligehold og support og vil derfor indgå som en integreret del af organisationen hos Nordic RCC.

Implementeringen kræver dyb indsigt i det komplekse forretningsdomæne, der ligger i planlægning og udnyttelse af elnettet. Valget af Immeo som leverandør sker på baggrund af en udbudsproces og konsulenthusets solide erfaring fra netop energisektoren, hvor de blandt andet har hjulpet forsyningsselskaberne Andel, HOFOR og EWII.

Immeo og Nordic RCC indgår derfor et strategisk partnerskab om udviklingen af de applikationer og snitflader, der danner grundlaget for at kunne indfri de ambitiøse mål om en mere klimavenlig elforsyning.

”Vi har nået en vigtig milepæl. Kontrakten med Nordic RCC er vores første store offentlige aftale, og vi er glade for tilliden de har vist os med valget. Nu glæder vi os til at komme i gang med at videreudvikle de services og applikationer, der er centrale for en mere bæredygtig og sikker elforsyning” fortæller Ivan Beltoft, Partner i Immeo.

For yderligere information, kontakt:

Ivan Beltoft, Immeo, Partner for forretningsudvikling – tlf. 2222 0252

Henrik Kofod, Nordic RCC, CEO – tlf. 2190 9032

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

 7. Bæredygtig energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Læs mere på verdensmaalene.dk/maal/7